Driver du Handelsbolag, Aktiebolag eller egen firma
Driver du Handelsbolag, Aktiebolag eller egen firma

CFO – Infopaq AB, Stockholm

Interim ekonomichef

5 månader (2010)

Under rekryteringsprocess tillträdde jag som interim CFO. Min uppgift var att leda och fördela arbetsuppgifter för 5 medarbetare på ekonomiavdelning. Jag tog fram arbetsbeskrivningar, rutinbeskrivningar, avstämningar, attestrutiner samt ansvarade för rapportering och bokslut, uppbördsdeklarationer, cashflow, factoring samt övriga förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.