Arkiv

Nytt uppdrag på Assa Abloys huvudkontor. Förlängt till 15/9-17

Under rekryteringsprocess befinner jag mig på Assa Abloys huvudkontor. Uppdraget sträcker sig fram till och med 15 september 2017.

Nytt uppdrag på Real Time Services AB (RTS AB)

Jag har påbörjat ett nytt uppdrag på Real Time Services AB. Arbetsuppgiften är att återta outsourcad ekonomifunktion till företaget och … Läs mer

Nytt uppdrag på Praktikertjänst AB

Från och med 2/2-15 har jag ett uppdrag på Praktikertjänst som är ett led i ett förändringsarbete för att bli … Läs mer

Nytt styrelseuppdrag Handelsbanken Sundbyberg

Kreditbedömningsföretaget Soliditet har bedömt att Gynnerstedt Consulting har högsta kreditvärdighet. Läs mer

NCC i Solna, nytt uppdrag

Förlängt uppdrag som gruppchef på NCC i Solna. Avslutade med uppnådda resultat efter två år.

Uppdrag på Linas Matkasse

Under kortare tid har jag bistått med mina ekonomierfarenheter på Linas Matkasse i Spånga, då ordinarie personal varit sjuk.

Kassör Brf

Invald som kassör i Brf. Bällsta Brygga sedan maj 2012

CFO myFC AB

Bolaget har utvecklat en ny produkt som inom kort ska lanseras world wide.
Läs mer

Redovisningschef – Scandinavian Service Partner AB (SSP)

Under föräldraledighetsperiod upprätthåller jag tjänsten som Redovisningschef på ett företag inom restaurangbranschen, som omsätter 800 miljarder kronor. Tjänsten innefattar att leda och fördela arbetet för 12 personer, fullständigt månadsbokslut, koncernredovisning, cashflow, avstämningar, anläggningsregister, resultatanalyser, budget, prognos, rapportering, interndebitering, kassationer, svinn, capex, valutahantering, periodiseringar, reserveringar, uppbördsdeklarationer, omsättningshyra, skatter, kassadifferenser, Företaget arbetade i affärssystem iScala, Frango, Micros, Opto, Tidomat. Läs mer

CFO – Infopaq AB, Stockholm

Företaget arbetar inom branschen mediabevakning. Min uppgift var att leda och fördela arbetet för 4 personer, bokslut, uppbördsdeklaration, avstämningar, cashflow, rapportering, koncernredovisning, factoring, attestrutin, MBL, effektivisering, resultatuppföljning, budget, prognos, övertalighet, personalansvar, anläggningsregister, periodisk sammanställning, valuta, inkasso, Företaget arbetade i affärssystem Navision. Läs mer

Ekonomi-/Servicechef – Canon Business Center, Jönköping

Bolaget sålde nya, begagnade kontorsmaskiner, server, scanners, skrivare, reservdelar, toner mm. Min uppgift var att självständigt göra bokslut (månad/halvår/år) inkl avvikelseanalys mot budget/prognos. Framtagning av företagets samtliga kostnader till budget samt uppföljning mot dito. Upprätta deklaration och årsredovisning, uppbördsdeklaration, likviditetsprognos, lagerinventering/ -värdering, avstämning, periodisering, kund- & leverantörsreskontra, serviceavtalsfakturering, uppstart nya avtal mot kund, uppföljning säljkalkyler, kostnadskontroll, ökad kundnöjdhet, lön, MBL, personalansvar, rekrytering, uppsägning, lönesättning, utvecklingssamtal, implementering nytt affärssystem Visma Global och Visma lön 600, Förhandling och inköp av reservdelar/toner/kontorsmaterial/arbetskläder/försäkringar/ bruksbilar/telefoner/datorer mm. Ansvar för anläggningsregister och avskrivningar. Framtagning TB-analys till företagsförsäkring vart annat år.
Läs mer