Driver du Handelsbolag, Aktiebolag eller egen firma
Driver du Handelsbolag, Aktiebolag eller egen firma
Driver du Handelsbolag, Aktiebolag eller egen firma

Driver du aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma?

Vissa företag går bra. Andra mindre bra. Varför?

Vad beror det på att företag som skulle kunna ”gå” går i konkurs, att företag som skulle kunna gå bra går dåligt och att företag som skulle kunna gå strålande ofta bara går ”bra”? Kan det bero på att många människor använder mera tid till att prata om sina problem än till att lösa dem”? Eller kan det kanske bero på att ekonomi är den enda vetenskap där samma frågor tycks få olika svar varje år”?

Bland de som lyckas kan man se ett antal likheter.

En sak vet vi i varje fall. Bland de företag som går riktigt bra kan man ofta se ett antal likheter:
— De har gjort en noggrann analys som ger dem de nödvändiga förutsättningarna för att kunna fatta de rätta strategiska besluten.
— De har byggt upp en väl fungerande organisation som de kontinuerligt arbetar med att optimera.
— Ledningen förfogar över effektiva planerings- och uppföljningsverktyg som de dessutom vet hur man skall hantera.
— De arbetar oförtrutet med kostnadsreduktion och andra resultatförbättrande åtgärder.
Det är bland annat de obsevationerna som alltid varit utgångspunkten för mitt och Gynnerstedt Consulting’s arbete med ekonomi och företagsutveckling, då vi vänder oss till handelsbolag, aktiebolag och enskilda firmor av alla storlekar. Ofta ligger fokus på att hjälpa ägare, ledning och personal med att genomföra resultatförbättrande åtgärder, bli mera kostnads-effektiva och att öka företagets konkurrenskraft, tillväxttakt och lönsamhet.

Men jag kan hjälpa till med mycket mer än så!

Gynnerstedt Consulting arbetar i praktiken med det mesta inom ”Strategi & Ledning”, ”Ekonomistyrning”, ”Ekonomiadministration” och ”Personal, Utbildning & Coachning”. Under årens lopp har vi dessutom drivit ett stort antal projekt där ett flertal olika programvaror och affärssystem legat till grund för kundföretagens verksamheter. Bland annat Visma Global — Navision — Jeeves — IFS — Scala — Amanda — SPCS — WinServe — 20hundra — Pyramid — Mistral — Visma Lön — Kontek Lön — Agda Lön — MS Office.

Högt tempo och kostnadseffektiva insatser som
brukar betala sig själva med råge!

Tack vare mångårig erfarenhet från ett stort antal programvaror, branscher, befattningar och företagstyper, har jag den kapacitet som krävs för att…
— snabbt kunna sätta mig in i ett företag
— driva projekt i högt tempo
— uppnå hög kvalitet och noggrannhet
— generera ett lyckat, fördelaktigt resultat
— erbjuda hög kostnadseffektivitet

I kombination med goda referenser har Gynnerstedt Consulting kommit att bli en väletablerad aktör och ett för många naturligt val av leverantör inom sin nisch. Ett val som inledningsvis brukar generera besparingar som mer än väl täcker in kostnaden för mina insatser och i förlängningen ofta brukar få betydelse för företagens framtida framgångar.