Driver du Handelsbolag, Aktiebolag eller egen firma
Driver du Handelsbolag, Aktiebolag eller egen firma

Business Controller – Proton Finishing AB, Värnamo

Businesscontroller

9 år (1998/2006)

Jag ansvarade för redovisning och bokslut för åtta av koncernens sexton ytbehandlingsföretag. Allt från Spånga i norr till Köpenhamn i söder. På respektive ort hade jag en ekonomiassistent som skötte löpande redovisning, fakturering mm. Mitt ansvar var att upprätta månads-/tertial- och årsbokslut. Vidare arbetade jag med produktkalkylering, lösningsförslag samt var coach till respektive enhetschef på plats. Jag ansvarade även för lönesättning och utbildning av ekonomiassistenter. Jag sammanställde självständigt årsbokslut, förslag till bokslutsdispositioner, deklaration mm. I mitt arbete ingick även ansvar för anläggningsregister och lagerredovisning.