Etiketter

Etikettarkiv: Deklaration

Driver du handelsbolag, aktiebolag eller enskild firma?

Skulle du behöva få bättre kontroll på hot, möjligheter, lagret eller företagets likviditet?

Går företaget redan ”bra” men skulle kunna gå ändå bättre?

Skulle företaget må bra av en effektivisering, kostnadsreduktion och ökad lönsamhet?

Läs mer…

Ekonomi-/Servicechef – Canon Business Center, Jönköping

Ekonomichef/Personalchef/Servicechef

 3 år (2006/2009)

Jag anställdes som ekonomichef, men redan efter två månader fick jag frågan att även ansvara för serviceavdelningen som inte hade något tillfredsställande resultat. Det var fem tekniker och en serviceledare. Det jag är mest stolt över är att på 1,5 år vände jag omsättningen med 180% och TB1-nivån med 130%. Jag ansvarade för all ekonomisk rapportering, analyser, effektivisering, kalkyler, lagerredovisning, löner, uppbördsdeklarationer, moms, budget, prognos, likviditet, factoring. Till min hjälp med löpande redovisning hade jag två ekonomiassistenter.

 

Business Controller – Proton Finishing AB, Värnamo

Businesscontroller

9 år (1998/2006)

Jag ansvarade för redovisning och bokslut för åtta av koncernens sexton ytbehandlingsföretag. Allt från Spånga i norr till Köpenhamn i söder. På respektive ort hade jag en ekonomiassistent som skötte löpande redovisning, fakturering mm. Mitt ansvar var att upprätta månads-/tertial- och årsbokslut. Vidare arbetade jag med produktkalkylering, lösningsförslag samt var coach till respektive enhetschef på plats. Jag ansvarade även för lönesättning och utbildning av ekonomiassistenter. Jag sammanställde självständigt årsbokslut, förslag till bokslutsdispositioner, deklaration mm. I mitt arbete ingick även ansvar för anläggningsregister och lagerredovisning.

 

Administrativ Chef – Industri & Financial Systems, Värnamo

1996-02-13 — 1998-01-29

Administrativ chef

Självständigt upprättande av bokslut (månad/tertial/år), behjälplig till deklaration och årsredovisning för revisorn. Avstämning BR konton, resultatanalyser med kommentarer till avvikelser, periodiseringar, avskrivningar. Kostnadsuppföljningar och resultatavvikelseanalys. Ansvarig för anläggningsregister. Bolaget utvecklade och sålde affärssystem vilket medförde att jag höll utbildning inom ekonomi/anläggning/reskontra/

likviditet till våra kunder. Personalansvar för samtliga 40 anställda, PU-samtal och lönesättningsansvar för ekonomiavd på 2 anställda samt kundsupport på 5 anställda. Behjälplig vid införsäljning av nya avtal till kund.