Etiketter

Etikettarkiv: Ekonomichef

CFO myFC AB

Interim ekonomichef (CFO)

CFO – Infopaq AB, Stockholm

Interim ekonomichef

5 månader (2010)

Under rekryteringsprocess tillträdde jag som interim CFO. Min uppgift var att leda och fördela arbetsuppgifter för 5 medarbetare på ekonomiavdelning. Jag tog fram arbetsbeskrivningar, rutinbeskrivningar, avstämningar, attestrutiner samt ansvarade för rapportering och bokslut, uppbördsdeklarationer, cashflow, factoring samt övriga förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.

Ekonomi-/Servicechef – Canon Business Center, Jönköping

Ekonomichef/Personalchef/Servicechef

 3 år (2006/2009)

Jag anställdes som ekonomichef, men redan efter två månader fick jag frågan att även ansvara för serviceavdelningen som inte hade något tillfredsställande resultat. Det var fem tekniker och en serviceledare. Det jag är mest stolt över är att på 1,5 år vände jag omsättningen med 180% och TB1-nivån med 130%. Jag ansvarade för all ekonomisk rapportering, analyser, effektivisering, kalkyler, lagerredovisning, löner, uppbördsdeklarationer, moms, budget, prognos, likviditet, factoring. Till min hjälp med löpande redovisning hade jag två ekonomiassistenter.