Etiketter

Etikettarkiv: koncernredovisning

Driver du handelsbolag, aktiebolag eller enskild firma?

Skulle du behöva få bättre kontroll på hot, möjligheter, lagret eller företagets likviditet?

Går företaget redan ”bra” men skulle kunna gå ändå bättre?

Skulle företaget må bra av en effektivisering, kostnadsreduktion och ökad lönsamhet?

Läs mer…

Redovisningschef – Scandinavian Service Partner AB (SSP)

Interim redovisningschef

11 månader (2010/2011)

Under föräldraledighetsperiod upprätthåller jag tjänsten som Redovisningschef på ett företag inom restaurangbranschen, som omsätter 800 miljarder kronor. Tjänsten innefattar att leda och fördela arbetet för 12 personer, fullständigt månadsbokslut, koncernredovisning, cashflow, avstämningar, anläggningsregister, resultatanalyser, budget, prognos, rapportering, interndebitering, kassationer, svinn, capex, valutahantering, periodiseringar, reserveringar, uppbördsdeklarationer, omsättningshyra, skatter, kassadifferenser, Företaget arbetade i affärssystem iScala, Frango, Micros, Opto, Tidomat.

 

CFO – Infopaq AB, Stockholm

Interim ekonomichef

5 månader (2010)

Under rekryteringsprocess tillträdde jag som interim CFO. Min uppgift var att leda och fördela arbetsuppgifter för 5 medarbetare på ekonomiavdelning. Jag tog fram arbetsbeskrivningar, rutinbeskrivningar, avstämningar, attestrutiner samt ansvarade för rapportering och bokslut, uppbördsdeklarationer, cashflow, factoring samt övriga förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.