Etiketter

Etikettarkiv: Resultatavvikelseanalys

CFO myFC AB

Interim ekonomichef (CFO)

Administrativ Chef – Industri & Financial Systems, Värnamo

1996-02-13 — 1998-01-29

Administrativ chef

Självständigt upprättande av bokslut (månad/tertial/år), behjälplig till deklaration och årsredovisning för revisorn. Avstämning BR konton, resultatanalyser med kommentarer till avvikelser, periodiseringar, avskrivningar. Kostnadsuppföljningar och resultatavvikelseanalys. Ansvarig för anläggningsregister. Bolaget utvecklade och sålde affärssystem vilket medförde att jag höll utbildning inom ekonomi/anläggning/reskontra/

likviditet till våra kunder. Personalansvar för samtliga 40 anställda, PU-samtal och lönesättningsansvar för ekonomiavd på 2 anställda samt kundsupport på 5 anställda. Behjälplig vid införsäljning av nya avtal till kund.

 

Redovisnings- & Personalchef – Gislaved Gummi AB, Gislaved

19930510 — 19960212

Redovisnings- & Personalchef

Anställdes som redovisningschef men blev inom kort tillfrågad att även ansvara som personalchef för 330 anställda. Jag antog utmaningen och körde dessa båda professioner parallellt, men som ekonom behövde jag mer tid till uppföljning och resultatanalys, vilket gjorde att jag efter knappt två år valde att lägga personalchefsprofessionen åt sidan. Istället fick jag ansvar för IT-avdelningen. Vi var mitt uppe i införande av 50 pc-datorer istället för terminaler och jag tog ansvaret för implementeringen av detta.

Mitt ansvar som redovisningschef var att ta fram månadsbokslut samt resultatavvikelser från budget/prognos. Kontroll av kalkyler både vad gällde pris och antals- avvikelser. Jag ansvarade för personal på IT-, löne-, kund- & reskontraavdelningen på totalt 7 personer. Som ansvarig för IT-avdelningen hade jag kontakten med vår IT-leverantör (sedemera min arbetsgivare) och såg till att dom levererade uppdateringar enligt avtal. Mycket hårda och tuffa förhandlingar blev det!