Etiketter

Etikettarkiv: uppbördsdeklaration

CFO myFC AB

Interim ekonomichef (CFO)

Redovisningschef – Scandinavian Service Partner AB (SSP)

Interim redovisningschef

11 månader (2010/2011)

Under föräldraledighetsperiod upprätthåller jag tjänsten som Redovisningschef på ett företag inom restaurangbranschen, som omsätter 800 miljarder kronor. Tjänsten innefattar att leda och fördela arbetet för 12 personer, fullständigt månadsbokslut, koncernredovisning, cashflow, avstämningar, anläggningsregister, resultatanalyser, budget, prognos, rapportering, interndebitering, kassationer, svinn, capex, valutahantering, periodiseringar, reserveringar, uppbördsdeklarationer, omsättningshyra, skatter, kassadifferenser, Företaget arbetade i affärssystem iScala, Frango, Micros, Opto, Tidomat.

 

CFO – Infopaq AB, Stockholm

Interim ekonomichef

5 månader (2010)

Under rekryteringsprocess tillträdde jag som interim CFO. Min uppgift var att leda och fördela arbetsuppgifter för 5 medarbetare på ekonomiavdelning. Jag tog fram arbetsbeskrivningar, rutinbeskrivningar, avstämningar, attestrutiner samt ansvarade för rapportering och bokslut, uppbördsdeklarationer, cashflow, factoring samt övriga förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.

Ekonomi-/Servicechef – Canon Business Center, Jönköping

Ekonomichef/Personalchef/Servicechef

 3 år (2006/2009)

Jag anställdes som ekonomichef, men redan efter två månader fick jag frågan att även ansvara för serviceavdelningen som inte hade något tillfredsställande resultat. Det var fem tekniker och en serviceledare. Det jag är mest stolt över är att på 1,5 år vände jag omsättningen med 180% och TB1-nivån med 130%. Jag ansvarade för all ekonomisk rapportering, analyser, effektivisering, kalkyler, lagerredovisning, löner, uppbördsdeklarationer, moms, budget, prognos, likviditet, factoring. Till min hjälp med löpande redovisning hade jag två ekonomiassistenter.